Power ( nguồn máy tính)

Nguồn máy tính Huntkey GAMER STAR 550 - GS550 (A.PFC- Fan 12cm)
 
990,000 VNĐ

Nguồn máy tính Huntkey GAMER STAR 550 - GS550 (A.PFC- Fan 12cm)

Nguồn máy tính Huntkey CP-450H Fan 12 cm
 
650,000 VNĐ

Nguồn máy tính Huntkey CP-450H Fan 12 cm

Nguồn máy tính Huntkey CP-400H (Fan 12cm)
 
540,000 VNĐ

Nguồn máy tính Huntkey CP-400H (Fan 12cm)

Nguồn máy tính Huntkey CP-350H Fan 12cm
 
450,000 VNĐ

Nguồn máy tính Huntkey CP-350H Fan 12cm

Nguồn máy tính Cooler Master GX-2 PRO 450W (RS450-ACAAB1-E1)
 
1,200,000 VNĐ

Nguồn máy tính Cooler Master GX-2 PRO 450W (RS450-ACAAB1-E1)

Nguồn máy tính Xigmatek X-Calibre Series XCP-A400 EN5650
 
650,000 VNĐ

Nguồn máy tính Xigmatek X-Calibre Series XCP-A400 EN5650

Nguồn máy tính Xigmatek X-Calibre Series XCP-A300 EN6886
 
510,000 VNĐ

Nguồn máy tính Xigmatek X-Calibre Series XCP-A300 EN6886

Nguồn máy tính SAMA 630 500W
 
920,000 VNĐ

Nguồn máy tính SAMA 630 500W

Nguồn máy tính Thermaltake Toughpower DPS G RGB 750W Gold
 
3,800,000 VNĐ

Nguồn máy tính Thermaltake Toughpower DPS G RGB 750W Gold

Nguồn máy tính Seasonic M12II 520w Evo Active PFC - 80Plus Bronze
 
1,850,000 VNĐ

Nguồn máy tính Seasonic M12II 520w Evo Active PFC - 80Plus Bronze

Nguồn máy tính Seasonic M12II 750 Evo Active PFC - 80Plus Bronze
 
2,650,000 VNĐ

Nguồn máy tính Seasonic M12II 750 Evo Active PFC - 80Plus Bronze

Nguồn Acbel TORA 420W
 
950,000 VNĐ

Nguồn Acbel TORA 420W

-5%
Nguồn máy tính AcBel iPower 90M 700W
Giá TT: 2,400,000 VNĐ
2,280,000 VNĐ

Nguồn máy tính AcBel iPower 90M 700W

Nguồn máy tính AcBel iPower 90M 600W
 
2,100,000 VNĐ

Nguồn máy tính AcBel iPower 90M 600W

Nguồn máy tính AcBel iPower 90M 500W
 
1,650,000 VNĐ

Nguồn máy tính AcBel iPower 90M 500W

-1%
Nguồn máy tính AcBel iPower G500
Giá TT: 1,150,000 VNĐ
1,139,000 VNĐ

Nguồn máy tính AcBel iPower G500

Nguồn máy tính AcBel iPower G650
 
1,369,000 VNĐ

Nguồn máy tính AcBel iPower G650

Nguồn máy tính AcBel HK400-400W
 
565,000 VNĐ

Nguồn máy tính AcBel HK400-400W

Nguồn máy tính AcBel CE2 400
 
699,000 VNĐ

Nguồn máy tính AcBel CE2 400

Nguồn máy tính AcBel CE2 350
 
610,000 VNĐ

Nguồn máy tính AcBel CE2 350