Máy tính để bàn & máy chủ

Máy tính để bàn & máy chủ 4
IBM System x3650 M4 (7915-F2A)
 
63,840,000 VNĐ

IBM System x3650 M4 (7915-F2A)

Lenovo System x3650 M4/ E5-2640v2 (7915-F3A)
 
62,790,000 VNĐ

Lenovo System x3650 M4/ E5-2640v2 (7915-F3A)

IBM System x3650 M4 (7915-D2A)
 
55,104,000 VNĐ

IBM System x3650 M4 (7915-D2A)

HP ProDesk 400 G2 - HP ProDesk 400 G2 MT - L1R09PT
 
9,390,000 VNĐ

HP ProDesk 400 G2 - HP ProDesk 400 G2 MT - L1R09PT