Lưu điện, linh phụ kiện...

Bộ Lưu điện Upselect UPS offline 1000 VA US1000 - LineInteractive
 
1,850,000 VNĐ

Bộ Lưu điện Upselect UPS offline 1000 VA US1000 - LineInteractive

Bộ Lưu điện Upselect UPS offline 500 VA US500
 
750,000 VNĐ

Bộ Lưu điện Upselect UPS offline 500 VA US500

Bộ lưu điện SANTAK RackmountTrue Online 1KVA_C1KR
 
10,350,000 VNĐ

Bộ lưu điện SANTAK RackmountTrue Online 1KVA_C1KR

Santak UPS offline 2000 VA
 
5,250,000 VNĐ

Santak UPS offline 2000 VA

Bộ lưu điện Santak UPS offline 1000 VA TG 1000 Công suất 1000VA / 600W
 
2,290,000 VNĐ

Bộ lưu điện Santak UPS offline 1000 VA TG 1000 Công suất 1000VA / 600W

Bộ lưu điện Santak UPS offline 500 VA
 
950,000 VNĐ

Bộ lưu điện Santak UPS offline 500 VA