CPU( bộ vi xử lý)

CPU Intel Core i7 - 7820X 3.6 GHz Turbo 4.3 Up to 4.5 GHz / 11MB / 8 Cores, 16 Threads / socket 2066
 
16,500,000 VNĐ

CPU Intel Core i7 - 7820X 3.6 GHz Turbo 4.3 Up to 4.5 GHz / 11MB / 8 Cores, 16 Threads / socket 2066

-1%
CPU Intel Core i7-7800X (3.5 Turbo 4.0GHz/8.25MB/6C12T/Socket2066)
Giá TT: 11,100,000 VNĐ
10,989,000 VNĐ

CPU Intel Core i7-7800X (3.5 Turbo 4.0GHz/8.25MB/6C12T/Socket2066)

-2%
CPU Intel Core i7-7740X 4.3GHz/8MB/4 Cores 8 Threads/Socket 2066
Giá TT: 9,100,000 VNĐ
8,918,000 VNĐ

CPU Intel Core i7-7740X 4.3GHz/8MB/4 Cores 8 Threads/Socket 2066

CPU Intel Core i7-7700K 4.2 GHz / 8MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
 
8,580,000 VNĐ

CPU Intel Core i7-7700K 4.2 GHz / 8MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

CPU Intel Core i7-7700 3.6 GHz / 8MB / HD 600 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
 
7,575,000 VNĐ

CPU Intel Core i7-7700 3.6 GHz / 8MB / HD 600 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

-2%
CPU Intel Core i5-7640X 4.0GHz/6MB/4 Cores 4 Threads/Socket 2066
Giá TT: 6,690,000 VNĐ
6,555,000 VNĐ

CPU Intel Core i5-7640X 4.0GHz/6MB/4 Cores 4 Threads/Socket 2066

CPU Intel Core i5-7600 3.5 GHz / 6MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
 
5,519,000 VNĐ

CPU Intel Core i5-7600 3.5 GHz / 6MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

CPU Intel Core i5-7500 3.4 GHz / 6MB / HD 600 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
 
4,920,000 VNĐ

CPU Intel Core i5-7500 3.4 GHz / 6MB / HD 600 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

CPU Intel Core i5-7400 3.0 GHz / 6MB / HD 600 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
 
4,370,000 VNĐ

CPU Intel Core i5-7400 3.0 GHz / 6MB / HD 600 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

CPU Intel Core i5 6600 3.3 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)
 
5,490,000 VNĐ

CPU Intel Core i5 6600 3.3 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)

-4%
CPU Intel Core i5-6400 2.7 GHz / 6MB / HD 530 Graphics  / Socket 1151 (Skylake)
Giá TT: 4,480,000 VNĐ
4,301,000 VNĐ

CPU Intel Core i5-6400 2.7 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)

CPU Intel Core i5 4460 3.20GHz up to 3.40GHz / 6MB / HD 4600 Graphics / Socket 1150 Haswell
 
4,350,000 VNĐ

CPU Intel Core i5 4460 3.20GHz up to 3.40GHz / 6MB / HD 4600 Graphics / Socket 1150 Haswell

CPU Intel Core i3-7100 3.9 GHz / 3MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
 
2,720,000 VNĐ

CPU Intel Core i3-7100 3.9 GHz / 3MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

CPU Intel Core i3 6100 3.7 GHz / 3MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)
 
2,650,000 VNĐ

CPU Intel Core i3 6100 3.7 GHz / 3MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)

CPU Intel Core i3-4170 3.7 GHz / 3MB / HD 4400 Graphics  / Socket 1150 (Haswell refresh)
 
2,660,000 VNĐ

CPU Intel Core i3-4170 3.7 GHz / 3MB / HD 4400 Graphics / Socket 1150 (Haswell refresh)

CPU Intel Pentium G4560 3.5 GHz / 3MB / HD 600 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
 
1,770,000 VNĐ

CPU Intel Pentium G4560 3.5 GHz / 3MB / HD 600 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

CPU Intel Pentium G4500 3.5G / 3MB / HD Graphics 530 / Socket 1151 (Skylake)
 
1,670,000 VNĐ

CPU Intel Pentium G4500 3.5G / 3MB / HD Graphics 530 / Socket 1151 (Skylake)

CPU Intel DC G4600 3.6 GHz / 3MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)
 
2,030,000 VNĐ

CPU Intel DC G4600 3.6 GHz / 3MB / HD 630 Series Graphics / Socket 1151 (Kabylake)

-2%
CPU Intel Pentium G4400 3.3G / 3MB / HD Graphics 510 / Socket 1151 (Skylake)
Giá TT: 1,350,000 VNĐ
1,323,000 VNĐ

CPU Intel Pentium G4400 3.3G / 3MB / HD Graphics 510 / Socket 1151 (Skylake)

CPU Intel DC G3260 3.3G/3MB/SK1150 Box (Haswell)
 
1,650,000 VNĐ

CPU Intel DC G3260 3.3G/3MB/SK1150 Box (Haswell)