HDD ( ổ cứng lưu trữ)

HDD Western Purple 6TB/5400 Sata 3 64Mb
 
6,120,000 VNĐ

HDD Western Purple 6TB/5400 Sata 3 64Mb

Ổ cứng gắn trong WD Purple 4TB 64MB Cache
 
3,390,000 VNĐ

Ổ cứng gắn trong WD Purple 4TB 64MB Cache

HDD WD Purple 3TB 64MB Cache
 
2,550,000 VNĐ

HDD WD Purple 3TB 64MB Cache

HDD WD Purple 2TB 64MB Cache
 
1,790,000 VNĐ

HDD WD Purple 2TB 64MB Cache

HDD WD Purple 1TB 64MB Cache
 
1,350,000 VNĐ

HDD WD Purple 1TB 64MB Cache

HDD WD Red 6TB 64MB Cache
 
7,100,000 VNĐ

HDD WD Red 6TB 64MB Cache

Ổ cứng WD Red 4TB 64MB Cache
 
4,400,000 VNĐ

Ổ cứng WD Red 4TB 64MB Cache

Ổ cứng Western Digital Red 3TB 64MB Cache | hdd wd red 3t
 
3,120,000 VNĐ

Ổ cứng Western Digital Red 3TB 64MB Cache | hdd wd red 3t

Ổ cứng Western Digital Red 2TB 64MB Cache | hdd wd red 2t
 
2,490,000 VNĐ

Ổ cứng Western Digital Red 2TB 64MB Cache | hdd wd red 2t

HDD Western Digital Red 1TB 64MB Cache | WD RED
 
1,690,000 VNĐ

HDD Western Digital Red 1TB 64MB Cache | WD RED

Ổ cứng Western Digital Caviar Black 4TB 64MB Cache
 
5,290,000 VNĐ

Ổ cứng Western Digital Caviar Black 4TB 64MB Cache

Ổ cứng Western Digital Caviar Black 2TB 64MB Cache
 
3,230,000 VNĐ

Ổ cứng Western Digital Caviar Black 2TB 64MB Cache

Ổ cứng Western Digital Caviar Black 1TB 64MB Cache
 
1,890,000 VNĐ

Ổ cứng Western Digital Caviar Black 1TB 64MB Cache

Ổ cứng Western Digital Caviar Black 500GB 64MB cache
 
1,650,000 VNĐ

Ổ cứng Western Digital Caviar Black 500GB 64MB cache

HDD Western Caviar Blue 6TB/5400 Sata3 64M
 
5,560,000 VNĐ

HDD Western Caviar Blue 6TB/5400 Sata3 64M

HDD Western Caviar Blue 4TB/5400 Sata3 64M
 
3,220,000 VNĐ

HDD Western Caviar Blue 4TB/5400 Sata3 64M

Ổ Cứng HDD WD Blue 3TB/64MB/5400/3.5
 
2,390,000 VNĐ

Ổ Cứng HDD WD Blue 3TB/64MB/5400/3.5

WD HDD Blue 2TB 3.5
 
1,720,000 VNĐ

WD HDD Blue 2TB 3.5

HDD Western Blue 1TB 7200Rpm, SATA3 6Gb/s, 64MB Cache
 
1,090,000 VNĐ

HDD Western Blue 1TB 7200Rpm, SATA3 6Gb/s, 64MB Cache

HDD Western Caviar Blue 500GB 7200Rpm, SATA3 6Gb/s, 16MB Cache
 
1,090,000 VNĐ

HDD Western Caviar Blue 500GB 7200Rpm, SATA3 6Gb/s, 16MB Cache