Đầu ghi (DVR)

Đầu ghi hình 16 kênh VP-1661AHD
 
9,500,000 VNĐ

Đầu ghi hình 16 kênh VP-1661AHD

Đầu ghi hình AHD 8 kênh Vantech VP-861AHD
 
3,900,000 VNĐ

Đầu ghi hình AHD 8 kênh Vantech VP-861AHD

Đầu ghi hình AHD 4 kênh Vantech VP-461AHD
 
2,500,000 VNĐ

Đầu ghi hình AHD 4 kênh Vantech VP-461AHD

Đầu ghi hình AHD 16 kênh VANTECH VP-1660AHD
 
5,900,000 VNĐ

Đầu ghi hình AHD 16 kênh VANTECH VP-1660AHD

Đầu ghi hình công nghệ AHD 8 kênh VP-860AHD
 
2,900,000 VNĐ

Đầu ghi hình công nghệ AHD 8 kênh VP-860AHD

Đầu ghi hình AHD 4 kênh VP-460AHD
 
2,200,000 VNĐ

Đầu ghi hình AHD 4 kênh VP-460AHD

Đầu ghi hình HD CVI Vantech VP-850CVI
 
5,980,000 VNĐ

Đầu ghi hình HD CVI Vantech VP-850CVI

Đầu ghi hình 4 kênh HD CVI VP-454CVI
 
3,800,000 VNĐ

Đầu ghi hình 4 kênh HD CVI VP-454CVI

Đầu ghi hình 4 kênh HD CVI VP-453CVI
 
11,600,000 VNĐ

Đầu ghi hình 4 kênh HD CVI VP-453CVI

Đầu ghi hình 4 kênh HD CVI VP-450CVI
 
3,980,000 VNĐ

Đầu ghi hình 4 kênh HD CVI VP-450CVI