DVD ( ổ đĩa quang)

Ổ quang gắn ngoài Transcend Extra Slim CD/DVD Writer 8XDVDS
 
739,000 VNĐ

Ổ quang gắn ngoài Transcend Extra Slim CD/DVD Writer 8XDVDS

Ổ quang Asus DVD Rom
 
320,000 VNĐ

Ổ quang Asus DVD Rom

Ổ quang DVDW Asus box (ghi đọc)
 
480,000 VNĐ

Ổ quang DVDW Asus box (ghi đọc)