Razer Blade (2016): laptop chơi game mỏng nhẹ, QHD+, GTX 970M 6GB vRAM,

Dữ liệu đang đợi cập nhật!